質問
Bài viết này giới thiệu chất lượng của mã nguồn cho năng suất phát triển.
Cập nhật: 

Bài viết này giới thiệu chất lượng của mã nguồn cho năng suất phát triển.

Bản tóm tắt ngắn gọn

  • Nỗ lực để tiếp tục tạo ra những đoạn mã với hiệu quả phát triển tốt hơn.

Về chất lượng của mã nguồn

Giữ chất lượng mã nguồn của bạn ở mức phù hợp sẽ giúp giữ cho nhóm của bạn làm việc hiệu quả.

Chìa khóa cho vấn đề này là duy trì chất lượng bằng cách thực hiện đánh giá mã giữa các kỹ sư.
Bằng cách duy trì chất lượng mã của bạn, bạn sẽ có thể cung cấp các tính năng có giá trị cho người dùng của mình trong một khoảng thời gian giới hạn.

Lập trình là đọc mã

Người ta nói rằng lập trình là đọc mã 80%. Đối với các kỹ sư mới, việc dễ hiểu mã là rất quan trọng.
Luôn cố gắng thiết kế và thực hiện nó, nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng cho một kỹ sư mới hiểu.

Điều gì xảy ra nếu mã nguồn có chất lượng thấp

  • Khi bạn sửa mã, bạn không biết mức độ ảnh hưởng và bạn tạo ra một lỗi.
  • Nếu bạn không hiểu mã, sẽ mất quá nhiều thời gian để hiểu đặc tả từ mã

Mẹo 1: Phạm vi

Phạm vi của biến và chức năng, ... là một trong những điều quan trọng nhất để lập trình.

Không cần thiết phải mở rộng phạm vi không cần thiết để giảm phạm vi ảnh hưởng.

Ngoài phạm vi được công bố của các biến và hàm, các toán tử sửa đổi như xuất và cấu trúc thư mục cũng là các yếu tố quan trọng đại diện cho phạm vi.
Luôn cố gắng giữ cho việc thực hiện của bạn ở phạm vi tối thiểu nhất có thể.

Mẹo 2: Đặt tên

  • Hãy nghĩ về tên mô-đun, tên lớp và tên biến là nhận xét ngắn cho các kỹ sư khác và chọn một tên.
  • Chọn các từ trong tên của bạn truyền đạt rõ ràng ý nghĩa để bạn có thể truyền đạt chính xác ý định của bạn cho các kỹ sư khác.
  • Đặt tên cho thực thể sao cho mục đích và giá trị của nó rõ ràng.
  • Tên của một biến phải có đơn vị giá trị, giới hạn hoặc thông tin yêu cầu nguy hiểm hoặc thận trọng.
  • Hãy nhận biết phạm vi của các biến của bạn và đặt tên dài cho các biến lớn trong phạm vi của bạn.
  • Sử dụng linter để đảm bảo rằng bạn duy trì một định dạng tuân thủ các quy ước của dự án và ngôn ngữ của bạn.
この記事が気に入ったら応援お願いします🙏
14
ツイート
LINE
Developer
Price Rank Dev
I use Next.js (React) and Firebase (Firestore / Auth) for development. We are also developing APIs for Ruby on Rails and GraphQL. Our team members are 6 Vietnamese and Japanese engineers.